W rankingu zajęliśmy 10 miejsce na Podkarpaciu

"Gmina dobra do życia" to coroczny, ogólnopolski ranking Serwisu Samorządowego PAP, badający jakość życia w każdej z 2477 gmin w Polsce. Zestawienie opracowane zostało przez prof. Przemysława Śleszyńskiego z Polskiej Akademii Nauk. Ranking uwzględnia m.in. atrakcyjność migracyjno-osadniczą, warunki mieszkaniowe, infrastrukturę wodociągową, dostępność opieki zdrowotnej czy jakość edukacji. Jednocześnie po raz pierwszy w tak szerokim zakresie wykorzystano szereg różnorodnych danych środowiskowych.

Wśród zestawionych Gmin znalazła się również Gmina Dębica, która zajęła 30 miejsce w woj. Podkarpackim wśród wszystkich Gmin, natomiast w kategorii gminy wiejskie i miejsko-wiejskie z miastem poniżej 5 tys. mieszkańców jest to miejsce 10.  W ogólnopolskim zestawieniu (wszystkie gminy w Polsce, łącznie z miastami) jest to 365 pozycja, a wśród gmin wiejskich 138 miejsce.

zrzut_ekranu_2022-12-17_135402.jpg

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/w-rankingu-zajelismy-10-miejsce-3045.html