Gmina Dębica w czołówce rankingu

Pismo Samorządu Terytorialnego „Wspólnota” opublikowało ranking „Kanalizacja na terenach wiejskich Ranking gmin z najlepszym dostępem do sieci sanitarnej”. W rankingu porównywana jest sytuacja w roku 2003, a więc bezpośrednio przed przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej, co przyniosło gminom zastrzyk pomocy inwestycyjnej, do roku 2020. Dane do skonstruowania rankingu były zbierane przez redakcję rankingu i pochodziły one z ogólnodostępnych danych GUS. Pragniemy poinformować, że Gmina Dębica w  kategorii gminy wiejskie o gęstości zaludnienia większej lub równej 50 osób/km2 zajęła 50 miejsce, a 13 w województwie podkarpackim. W tej kategorii zaklasyfikowano 628 gmin.

Wysoki wynik taki udało się osiągnąć dzięki wskaźnikowi osób korzystających z kanalizacji w 2020 r., który w Gminie wyniósł 84,3 % oraz zmiany odsetka korzystających z kanalizacji (w punktach procentowych), który dla Gminy Dębica wyniósł 44,1%. Na uwagę zasługuje również fakt, specyfiki Gminy Dębica. Część terenów znajduje się w terenach górzystych o różnorodnym zagęszczeniu zabudowy. Koszt budowy sieci na takich terenach wielokrotnie przewyższa inwestycje na terenach nizinnych.

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/gmina-debica-w-czolowce-rankingu-2904.html