Barbórka 2021

W dniu 9 grudnia 2021 po raz pierwszy obchodzona była w Latoszynie Zdroju Barbórka. Barbórka to nie tylko imieniny Barbary. Barbórka, czyli tradycyjne górnicze święto, obchodzone jest nie tylko przez górników, ale przez wszystkich związanych z wydobyciem paliw kopalnych czy wody, które przypada na ten dzień. Święta Barbara patronuje trudnej pracy m.in. górników, marynarzy, rybaków, żołnierzy i kamieniarzy. Historia Barbórki sięga połowy XVIII wieku – właśnie wtedy zaczęto organizować pierwsze tego typu uroczystości. Uroczystość została zorganizowana w Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Dębica w Pustkowie Osiedlu. Na początku Marcin Nowak przedstawił historię Barbórki na przestrzeni wieków, jak była obchodzona i jakim ulegała zmianom. Następnie pani Barbara Pociask-Nowak przybliżyła postać samej św. Barbary, która zginęła męczeńską śmiercią, ponieważ nie chciała wyrzec się wiary w Trójcę Świętą. Z kolei Kierownik Ruchu Górniczego Latoszyna Zdroju – Jacek Piskorski przedstawił historię wydobywania wody leczniczej w Latoszynie Zdroju oraz jej wartości lecznicze. W drugiej części uroczystości Prezes Latoszyna Zdroju Marcin Nowak wraz z p. Jackiem Piskorskim wręczyli dyplomy nadania stopni górniczych następującym osobom: Stanisław Rokosz – Inżynier Górnik III Stopnia, Jacek Drobot – Inżynier Górnik III Stopnia, Marek Mikrut – Inżynier Górnik III Stopnia, Piotr Żybura – Technik Górniczy III Stopnia, Marcin Ciszek – Technik Górniczy III Stopnia.

Prezes podziękował również za dotychczasową współpracę i wsparcie z rozwoju Latoszyna Zdroju następującym osobom: Adriannie Miazdze, Jackowi Piskorskiemu, Magdalenie Nowak, Waldemarowi Nowakowi, Marcie Panek .

Źródło: https://latoszynzdroj.com/barborka-2021/