Dzień nauczyciela i pasowanie na ucznia w Stobiernej

13.10.2023r. w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Stobiernej uczniowie i nauczyciele świętowali Dzień Nauczyciela. W tym dniu odbyło się też Pasowanie na Ucznia.

Dzień Nauczyciela w tym roku był szczególny, bowiem obchodziliśmy 250. rocznicę powołania do życia Komisji Edukacji Narodowej. W montażu słowno – muzycznym uczniowie szkoły przedstawili historię szkolnictwa w Polsce na przestrzeni wieków ze szczególnym uwzględnieniem zasług działalności KEN. Następnie miała miejsce część humorystyczna uroczystości, w której uczniowie zaprezentowali scenki z życia szkoły oraz zaśpiewali piosenki. Podziękowali również swoim nauczycielom za ich dotychczasową pracę  i zaangażowanie, wręczyli kwiaty i upominki.

W dalszej części miało miejsce przemówienie oraz wręczenie przez Panią dyrektor Bożenę Sztogrin nagród dla nauczycieli i pracowników obsługi, a także rozstrzygnięcie konkursu czytelniczego dla uczniów klas I – III. Uroczystość przygotowały panie: Ewa Strózik i Edyta Kut.

Tego samego dnia odbyło się też uroczyste Pasowanie na Ucznia, podczas którego 11 pierwszoklasistów zostało oficjalnie przyjętych do braci uczniowskiej. Swoją obecnością zaszczycili nas dyrektor Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Dębica Pan Marcin Ciszek oraz rodzice na czele z przewodniczącym Rady Rodziców Panem Tomaszem Wójcikiem.  W uroczystości uczestniczyli nauczyciele, pracownicy obsługi, rodzice oraz uczniowie. Dzieci z klasy I pod kierunkiem swojej wychowawczyni pani Lucyny Szczepkowicz przedstawili program artystyczny, w czasie którego, z ogromnym zaangażowaniem odgrywali swoje role, ujmując szczerością, naturalnością i niepowtarzalnym dziecięcym wdziękiem.

Kulminacyjnym momentem uroczystości było złożenie przez najmłodszych uczniów przysięgi uczniowskiej. Po ślubowaniu każdy z pierwszaków dostąpił zaszczytu pasowania na ucznia dokonanego symbolicznym ołówkiem przez Panią Dyrektor Bożena Sztogrin. Wszystkie dzieci były bardzo skupione i wzruszone, świetnie prezentowały się w stroju galowym oraz uczniowskich biretach. Wzorowo zdały swój pierwszy egzamin udowadniając, że zasłużyły na zaszczytne miano ucznia.

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/dzien-nauczyciela-i-pasowanie-na-ucznia-w-stobiernej-3697.html