Ślubowali być wzorowym uczniem

Jak co roku uczniowie klas pierwszych z wielkim zapałem rozpoczęli naukę w PSP w Nagawczynie. We wtorek 24 października odbyła się uroczystość pasowania na ucznia. To wydarzenie zawsze wzbudza wiele emocji  i  pozostaje na długo w pamięci każdego pierwszoklasisty. Tego dnia dzieci z klasy IA i IB ślubowały być wzorowym  uczniem,  dbać o dobre imię szkoły i godnie ją reprezentować, uczyć się pilnie i być dobrym kolegą. Najważniejszą częścią uroczystości, na którą wszyscy czekali było pasowanie wielkim ołówkiem przez panią dyrektor Irenę Wośko.  Miłe słowa do dzieci skierowała pani Agata Wiater – sołtys wsi Nagawczyna oraz radną gminy Dębica, przedstawiciele samorządu szkolnego, Spółdzielni Uczniowskiej Jutrzenka oraz Zuchy. Uczniowie otrzymali dyplomy i upominki ufundowane przez Radę Rodziców, spółdzielnie uczniowską, zuchy oraz samorząd uczniowski naszej szkoły. Od tej chwili dzieci stały się prawdziwymi uczniami ze wszystkimi przywilejami i obowiązkami uczniowskimi. Po pasowaniu uczniowie z wychowawczyniami panią Beatą Mądro i panią Kingą Kłusek-Wolak posadziły tradycyjne drzewko na pamiątkę tego wielkiego wydarzenia. To był wyjątkowy dzień dla najmłodszych wychowanków, którym życzymy sukcesów i przyjemnego pobytu w murach szkoły.

Więcej zdjęć na: https://nagawczyna.ugdebica.pl/aktualnosci/pasowanie-na-ucznia23-683.html 

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/slubowali-byc-wzorowym-uczniem-3713.html