dofinansowanie zadań związanych z ochroną zabytków i opieką nad zabytkami

W związku z uchwałą nr 232/2022 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2022 roku w sprawie Rządowego Programu Odbudowy Zabytków,  Wójt Gminy Dębica ogłasza nabór wstępnych wniosków na dofinansowanie zadań związanych z ochroną zabytków i opieką nad zabytkami znajdującymi się na terenie Gminy Dębica. Finansowanie może być przeznaczone na zabytki, do których gmina sama posiada tytuł prawny, bądź celem udzielania dotacji, o której mowa w art. 81 ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami na nakłady konieczne, określone w art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków.

Wnioski należy złożyć do dnia 25 stycznia 2023 r. do godziny 12:00 w sekretariacie Urzędu Gminy Dębica, ul. Stefana Batorego 13, 39-200 Dębica, za pośrednictwem operatora pocztowego lub skrzynki e-puap:  /3h10excr7c/skrytka. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia wniosku bezpośrednio w Urzędzie (sekretariat pok. nr 17) lub wpływu (doręczenia) do Urzędu Gminy Dębica drogą pocztową lub elektroniczną.

 

Szczegóły naboru oraz wniosek znajdują się pod artykułem.

 

WAŻNE! Przed przekazaniem zgłoszenia należy zapoznać się z założeniami programu, regulaminem naboru wniosków o dofinansowanie oraz innymi dokumentami udostępnionymi na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego pod linkiem:

https://www.bgk.pl/programy-i-fundusze/programy/rzadowy-program-odbudowy-zabytkow/#c24978

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/dofinansowanie-zadan-zwiazanych-z-ochrona-zabytkow-i-opieka-nad-zabytkami-3073.html