Dofinansowanie w ramach II naboru do Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Źródło: https://gminazyrakow.pl/2023/09/29/dofinansowanie-w-ramach-ii-naboru-do-rzadowego-programu-odbudowy-zabytkow/