Dotacja z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

17 lipca br. ogłoszono wyniki naboru do Rządowego Programu Odbudowy Zabytków za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego. Gmina Dębica znalazła się na liście Beneficjentów ubiegając się o kwotę dofinansowania 1.243.620,00 zł (98% wartości zadań), oferując wkład własny w kwocie 25.380,00 (2%).

Rządowy Program Odbudowy Zabytków polega na bezzwrotnym wparciu inwestycji dotyczących renowacji i odbudowy zabytków.

Gmina Dębica zabiegała o środki z tego Programu i będzie realizowała następujące zadania:

1. Konserwacja prospektu organowego z kościoła parafialnego w Zawadzie – kwota wnioskowanych środków – 251.860,00 zł

2. Konserwacja prospektu organowego z kościoła parafialnego w Brzeźnicy - kwota wnioskowanych środków – 193.060,00 zł

3. Zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku wraz z odtworzeniem drzwi zewnętrznych w zabytkowym kościele w Pustkowie Osiedlu – kwota wnioskowanych środków – 189.140,00 zł

4. Wykonanie instalacji przeciwwłamaniowej i odgromowej, zabezpieczenie fundamentów wraz z utwardzeniem terenu przy zabytkowym kościele w Kozłowie - kwota wnioskowanych środków – 217.560,00 zł

5. Odtworzenie Ringu w Pustkowie Osiedlu (zadanie własne) - kwota wnioskowanych środków – 392.000 zł

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/dotacja-z-rzadowego-programu-odbudowy-zabytkow-3462.html