Projekt na rozbudowę przedszkola

Rozbudowa przedszkola Pilzno

Ogłoszono przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej (wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę) dla rozbudowy i przebudowy budynku przedszkola w Pilźnie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. W ramach opracowania przewidziano m.in.: rozbudowę istniejącego budynku Publicznego Przedszkola w Pilźnie o salę zajęć dla dzieci o pow. około 80,0 m2 wraz zapleczem sanitarnym i magazynowymi przy niej, przebudowę istniejącej sali zajęć w obrębie nowo projektowanej sali w zakresie niezbędnym do jej skomunikowania z częścią nowo projektowaną, wykonanie wszystkich niezbędnych instalacji, przeniesienie w inne miejsce istniejącego placu zabaw kolidującego z planowaną inwestycją.

Źródło: http://pilzno.um.gov.pl/node/1061