Kolejne dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Gmina Dębica pozyskała dofinansowanie w kwocie 422 416,53 zł w ramach II edycji Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Pieniądze zostaną przeznaczone na 4 zadania:

„Renowacja posadzki, stropu i ścian wewnętrznych oraz Drogi Krzyżowej w zabytkowym kościele w Pustkowie Osiedlu ” – wartość zadania-127 517,60 zł, z czego kwota dofinansowania to 124 967,25 zł
„Konserwacja najstarszych elementów wyposażenia kościoła parafialnego p.w. Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Brzeźnicy”  – wartość zadania – 103 519, 68 zł, natomiast dofinansowanie to 101 449,28 zł
„Modernizacja instalacji elektrycznej w zabytkowym kościele w Kozłowie” – wartość zadania -100 000 zł, z czego 98 000 zł pochodzi z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków
„Renowacja ołtarza głównego w kościele parafialnym  pw. Narodzenia NMP w Zawadzie – etap I – wartość zadania -100 000 zł, w tym 98 000 zł dofinansowania.

 

W I i II naborze gmina Dębica otrzymała dofinansowanie na 9 zadań o wartości prawie 1,7 mln zł. Kwota dofinansowania to 1,66 mln zł.

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/kolejne-dofinansowanie-z-rzadowego-programu-odbudowy-zabytkow-3621.html