DODATKOWY NABÓR MIESZKAŃCÓW NA MONTAŻ ZBIORNIKÓW NA WODY OPADOWE

Deklaracja przystąpienia do Projektu

Regulamin uczestnictwa w Projekcie

Wzór wystąpienia do mieszkańców – retencja

Źródło: https://gminazyrakow.pl/2023/03/01/dodatkowy-nabor-mieszkancow-na-montaz-zbiornikow-na-wody-opadowe/