Dodatek do zakupu drewna, peletu drzewnego, gazu LPG, oleju opałowego

Dodatek do kosztów drewna, peletu drzewnego, gazu LPG, oleju opałowego

 

Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest:

– piec lub inne urządzenie zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy

– kocioł olejowy

– kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG

zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Dodatek nie przysługuje w przypadku zużywania tzw. gazu ziemnego.

Przy przyznawaniu dodatków obowiązywać będzie zasada: jeden dodatek na jeden adres.

Nie można skorzystać z więcej niż jednego dodatku. Oznacza to, że jeżeli na dany adres przyznany zostanie dodatek węglowy, nie można otrzymać innego dodatku np. na gaz LPG, drewno, olej opałowy.

Dodatek dla gospodarstwa domowego wynosi:

1) 3000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany peletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego;

 2) 1000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym;

 3) 500 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG;
4) 2000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.

 

Wniosek:

Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła dostępny jest w Centrum Usług Społecznych Gminy Dębica na ul. Stefana Batorego 13, lub można go pobrać TUTAJ.

 

Wnioski można składać:

elektronicznie na skrzynkę ePUAP Centrum Usług Społecznych Gminy Dębica (w przypadku składania wniosku w formie elektronicznej wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego).
tradycyjnie (papierowo) w Centrum Usług Społecznych Gminy Dębica, przy ul. Stefana Batorego 13, 39-200 Dębica, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.30 do 15.30.

 

Wniosek o przyznanie dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła można składać do dnia 30 listopada 2022 r. Wnioski złożone po dniu 30 listopada 2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.

 

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/dodatek-do-zakupu-drewna–peletu-drzewnego–gazu-lpg–oleju-opalowego-2862.html