Dębicko – Ropczycki Obszar Funkcjonalny

Spotkanie przedstawicieli samorządów wchodzących w skład Dębicko-Ropczyckiego Obszaru Funkcjonalnego w celu omówienia strategii rozwoju. Głównym zamierzeniem DROF-u jest określenie wspólnych kierunków działania a także współpraca samorządów. Liderem projektu jest Miasto Dębica a partnerami: Gmina Ropczyce, Gmina Dębica oraz Gmina Żyraków.

Opracowano projekty, na które można pozyskać fundusze unijne. Zawierają one między innymi: remont dębickiego Domu Kultury Mors, inwestycje Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych czy też wymianę oświetlenia ulicznego. Dzięki DROF-owi zyska również Gmina Dębica.

Dębicko-Ropczycki Obszar Funkcjonalny istnieje na terenie województwa podkarpackiego od 2014 roku. Projekt „Partnerstwo Dębickiego Obszaru Funkcjonalnego na rzecz zrównoważonego rozwoju” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013.