Dębica jednym z 10 miast w Polsce gdzie będzie Akademia Młodych Orłów

W Dębicy powstanie bezpłatna Akademia Młodych Orłów. Będzie ona szkolić piłkarzy w wieku od 6 do 11 lat w oparciu o program przygotowany przez Polski Związek Piłki Nożnej, który jest organizatorem całego przedsięwzięcia. Jak zauważa burmistrz Mariusz Szewczyk, w naszym regionie nie brakuje piłkarskich talentów i dlatego dobrze, że stwarza się im możliwości rozwoju. Dodaje on również, że opiekę na dziećmi będzie pełnić czterech trenerów.

Młodzi adepci piłkarstwa w okresie letnim będą korzystać z orlików, zimą natomiast przeniosą się do hali gimnastycznej. O powstanie Akademii Młodych Orłów zabiegał również radny sejmiku województwa podkarpackiego Wiesław Lada, który pełni jednocześnie funkcję prezesa Podokręgu Piłki Nożnej w Dębicy.

Projekt, który docelowo ma służyć zaangażowaniu środowiska piłkarskiego w jednolity system szkolenia zaplanowano do 2020 roku. Dzień otwarty w trakcie którego nastąpi nabór do dębickiej akademii ma zostać przeprowadzony jeszcze podczas obecnych wakacji.