Co dalej z halą przy ulicy Kościuszki w Dębicy?

W związku z deklarowanym zainteresowaniem zakupu hali sportowej przy ulicy Kościuszki w Dębicy przez struktury wojskowe, początkiem stycznia 2022 r. burmistrz Mariusz Szewczyk wraz z zastępcą Jerzym Sieradzkim i przewodniczącym Rady Miejskiej Józefem Sieradzkim spotkali się w Rejonowym Zarządzie Infrastruktury w Lublinie z płk. Zbigniewem Brożkiem w kwestii potencjalnego nabycia nieruchomości przez RZI.

– Pod koniec 2021 roku otrzymaliśmy informację o przyznaniu miastu dotacji na remont tego obiektu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. W związku z faktem, że hala, jak i cały kompleks koszarowy, znajduje się pod opieką konserwatora, modernizacja obiektu znacząco przewyższy wysokość dotacji, dlatego przed podjęciem wiążących decyzji rozmowy z wojskiem były kluczowe, abyśmy mogli właściwie ocenić sytuację znając rzeczywiste zamiary wojska – tłumaczy Mariusz Szewczyk. Włodarz Dębicy wyjaśnia jednocześnie, że poprosił kierownictwo RZI o szybką odpowiedź w związku z koniecznością podjęcia decyzji dotyczącej ewentualnego podpisania umowy z NFOŚ w sprawie modernizacji hali.
Początkiem lutego 2022 r. Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Lublinie otrzymał informację z Departamentu Infrastruktury Ministerstwa Obrony Narodowej, że wojsko nie jest zainteresowane nabyciem nieruchomości, m.in. z uwagi na spodziewane w przyszłości koszty rewitalizacji zabytkowego budynku hali sportowej.

W związku z otrzymaniem jednoznacznej deklaracji ze strony wojskowej, burmistrz Szewczyk informuje, że w najbliższym czasie miasto planuje zawrzeć umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska w celu modernizacji hali sportowej ulicy Kościuszki.

Źródło: https://debica.pl/co-dalej-z-hala-przy-ulicy-kosciuszki/