Aktywny powrót do szkoły – WF z AWF

Nauczyciele wychowania fizycznego Szkoły Podstawowej w Brzeźnicy rozpoczęli szkolenia w ramach Programu "Aktywny powrót do szkoły – WF z AWF". Celem programu jest poprawa i monitoring stanu kondycji fizycznej dzieci i młodzieży po powrocie do zajęć stacjonarnych.
8 września odbyło się w Krakowie szkolenie dla nauczycieli wychowania fizycznego w klasach 1-3 SP, które obejmowało teorię i praktykę i zostało potwierdzone stosownymi certyfikatami. 

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/aktywny-powrot-do-szkoly—wf-z-awf-2297.html