Bezpieczniej na placu zabaw w Brzeźnicy

Zakończone zostały prace remontowe na placu zabaw przy Szkole Podstawowej oraz przy Żłobku Gminnym w Brzeźnicy. Na obu placach została położona bezpieczna nawierzchnia, a tym samym dzieci mogą bezpiecznie korzystać z urządzeń rekreacyjnych znajdujących się na placach zabaw. Środki finansowe na pokrycie prac zostały zabezpieczone w budżetach jednostek przez Gminę Dębica.

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/bezpieczniej-na-placu-zabaw-w-brzeznicy-2296.html