Absolutorium i wotum zaufania dla wójta Gminy Dębica Stanisława Rokosza

reklama

Za udzieleniem absolutorium dla wójta Gminy Dębica Stanisława Rokosza za wykonanie budżetu w 2019 roku ręce podnieśli wszyscy radni. W głosowaniu za przyznaniem włodarzowi wotum zaufania rajcy nie byli już tak jednomyślni. Wynik to 16 głos za, 1 przeciw i 3 wstrzymujące się.

Ostatnia sesja Rady Gminy Dębica była okazją do wielu podsumowań i podziękowań. Słowa uznania trafiły zarówno dla władz gminy jak również dla pracowników i szefów poszczególnych referatów. Nie zabrakło sprawozdania co do działań podjętych w walce z pandemią koronawirusa. Była także okazja do uroczystego pożegnania i podziękowań za dotychczasową pracę dla  zastępcy wójta Marka Mikruta, który od 1 czerwca zwalnia swój gabinet Jackowi Drobotowi.