Absolutorium dla Wójta Gminy Dębica

reklama

Działalność Wójta Gminy Dębica Stanisława Rokosza została oceniona pozytywnie przez Radę Gminy Dębica. Na sesji, która odbyła się 31 maja 2019 roku Radni jednogłośnie udzielili wotum zaufania i absolutorium wójtowi.

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/absolutorium-dla-wojta-gminy-debica-852.html