Został tylko miesiąc na złożenie deklaracji.

UWAGA!!!

Z dniem 30 czerwca 2022 roku mija termin obowiązkowego złożenia deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i spalania paliw.

Kto musi złożyć deklarację?

Deklaracje musi złożyć  wyłącznie właściciel /współwłaściciel posiadanej nieruchomości lub zarządca budynków mieszkalnych i niemieszkalnych ( tj. budynków: garaży, lokali usługowo-gospodarczych, handlowo-usługowych, przemysłowych, magazynowych, gospodarstw rolnych kultu religijnego, szpitali i zakładów opieki medycznej itp.)

Jak złożyć deklarację?

 Deklaracje można złożyć drogą elektroniczna: przez internet, za pomocą profilu zaufanego, podpisu kwalifikowanego lub e-dowodu na stronie:

 www.zone.gunb.gov.pl

oraz w formie papierowej: wypełniony formularz można złożyć osobiście w Urzędzie Miasta bądź Gminy na terenie której znajduje się budynek.

Druki formularzy wraz z wzorami dostępne są na stronie:

www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjności-budynków

grafika.png

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/zostal-tylko-miesiac-na-zlozenie-deklaracji-2702.html