Coraz mniej czasu na złożenie deklaracji o źródłach ogrzewania budynków!

Przypominamy o konieczności złożenia deklaracji o źródłach ogrzewania budynków!

Deklarację zobowiązani są złożyć właściciele/zarządcy budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, w których znajduje się źródło ciepła.

 

Termin na jej złożenie upływa:

30 czerwca 2022 r. dla źródła ciepła i spalania paliw, które zostało uruchomione

przed 1 lipca 2021 r.

14 dni dla od dnia uruchomienia nowego źródła ciepła, uruchomionego po 1 lipca 2021 r.

Deklarację można złożyć na dwa sposoby:

drogą elektroniczną: przez Internet, za pomocą profilu zaufanego, podpisu kwalifikowanego lub e-dowodu na stronie: http://www.zone.gunb.gov.pl. Jest to najszybszy i najwygodniejszy sposób.w formie papierowej: wypełniony formularz można przesłać lub złożyć osobiście w Urzędzie Gminy / Miasta. Druki formularzy wraz ze wzorami są dostępne na stronie: www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow.

 

informacja.pdf

Źródło: https://www.brzostek.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&menu=6&dzialy=6&akcja=artykul&artykul=5029