Coraz mniej czasu na złożenie deklaracji – Serwis informacyjny Miasta Dębica

21 czerwca 2022

Ikonka głośnika

Loading…

Zaledwie 10 dni pozostało do terminu złożenia deklaracji o sposobie ogrzewania budynku do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Obowiązek ten ciąży na właścicielach lub zarządcach budynków, którzy uruchomili swój kocioł przed 1 lipca 2021 r. Z kolei właściciele, którzy swoje kotły uruchomili po 1 lipca, mają obowiązek złożyć deklaracje w terminie do 14 dni.

fot.pixabay.com

Deklarację można składać zarówno w tradycyjnej formie, jak i przez Internet za pośrednictwem systemu teleinformatycznego CEEB. Składanie deklaracji będzie wdrażane zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa, korzystając w szczególności z Profilu Zaufanego lub e-dowodu.

Ten, kto mimo wynikającego z ustawy obowiązku nie zgłosi źródła ciepła swojej nieruchomości w odpowiednim terminie, może otrzymać karę grzywny wysokości do 500 zł. Jeśli sprawa trafi do sądu, wielkość grzywny może wzrosnąć do 5000 zł.

Złożona deklaracja musi zwierać:
– imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby;
– adres nieruchomości, w obrębie której eksploatowane jest źródło ciepła lub źródło spalania paliw;
– numer telefonu właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu, o ile posiada;
– adres poczty elektronicznej właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu, o ile posiada;
– informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach (w przypadku zmiany tych danych właściciel lub zarządca budynku lub lokalu jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia, w którym zaistniała zmiana).
Wypełnioną deklarację można składać także osobiście w Urzędzie Miejskim (na Dzienniku Podawczym) lub listownie. Druki do pobrania dostępne są w Wydziale Ochrony Środowiska (pok. 216 i 218) lub ze strony https://debica.pl/ochrona-srodowiska/deklaracja-dotyczaca-zrodel-ciepla/

Źródło: https://debica.pl/coraz-mniej-czasu-na-zlozenie-deklaracji/