Spotkanie informacyjne

Lokalna Grupa Działania Partnerstwo 5 Gmin w związku z planowanym naborem wniosków na działanie „Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zaprasza osoby z terenu gmin Czarna, Dębica, Iwierzyce, Ropczyce oraz Sędziszów Młp. zainteresowane pozyskaniem środków na tworzenie nowych firm na spotkania informacyjno-szkoleniowe.

Spotkania będą szansą do pozyskania konkretnych informacji dot. zasad ubiegania się o wsparcie, kryteriów oceny wniosków oraz obowiązującej dokumentacji konkursowej.

W związku z sytuacją epidemiologiczną panującą w kraju przypominamy, iż w spotkaniu mogą wziąć udział wyłącznie osoby zdrowe, bez objawów chorobowych czy podwyższonej temperaturze.

Podczas spotkania prosimy o zastosowanie środków ochrony osobistej – używanie maseczek zakrywających usta i nos oraz zachowanie odpowiedniej odległości min 1,5 m.

Terminy i miejsca spotkań informacyjno-szkoleniowych dla osób zainteresowanych podejmowaniem działalności gospodarczej:

 - terminy_spotkan_lgd_styczen.jpg

PRZYPOMINAMY, ŻE UDZIAŁ W SPOTKANIACH UMOŻLIWIA OSOBOM ZAINTERESOWANYM APLIKOWANIEM – UZYSKANIE DODATKOWYCH PUNKTÓW W OCENIE WNIOSKÓW!

Źródło: https://www.czarna.com.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&menu=24&dzialy=24&akcja=artykul&artykul=1431