LGD zaprasza

Lokalna Grupa Działania Partnerstwo 5 Gmin zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz mieszkańców z terenu gmin Czarna, Dębica, Iwierzyce, Ropczyce oraz Sędziszów Małopolski zainteresowanych pozyskaniem środków na spotkanie informacyjno-szkoleniowe w związku z planowanym naborem wniosków na projekt grantowy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Spotkanie dotyczyć będzie naboru:

1/2022/G „Zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego, historycznego i przyrodniczego obszaru oraz poprawa warunków uczestnictwa w kulturze na poziomie lokalnym” realizowanego w ramach przedsięwzięcia 3.1.2: „Ochrona i promocja lokalnego dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego lub historycznego obszaru”.

Spotkanie odbędzie się 6 kwietnia 2022 r. w Centrum Kultury im. Józefa Mehoffera w Ropczycach (ul. Bursztyna 1), początek o godz. 16.00

Serdecznie zapraszamy i przypominamy, że udział w spotkaniu umożliwia podmiotom zainteresowanym aplikowaniem uzyskanie dodatkowych punktów w ocenie wniosków.

Źródło: https://www.czarna.com.pl/asp/?typ=13&menu=24&dzialy=24&artykul=1446&akcja=artykul