Spotkanie warsztatowe dotyczące strategii rozwoju na lata 2021-2030

 - spotkanie_warsztatowe_07_04.jpg

Szanowni Państwo, 

W związku z prowadzonymi pracami nad opracowaniem „Strategii Rozwoju Gminy Brzostek na lata 2021-2030”  serdecznie zapraszamy mieszkańców na spotkanie warsztatowe. Odbędzie się ono 7.04.2022 o godzinie 10:00 w  Domu Kultury w Brzostku. Spotkanie poprowadzi przedstawiciel wykonawcy dokumentu – Lech Ciurzyński.

Strategia rozwoju to jeden z ważniejszych dokumentów strategicznych mający na celu zdiagnozowanie najistotniejszych uwarunkowań i potrzeb rozwojowych oraz potencjału gminy. To również pomoc w określeniu obszarów, celów i działań polityki społeczno-ekonomicznej gminy w perspektywie najbliższych lat.

Pierwszy etap prac zakończył się w styczniu, natomiast spotkanie warsztatowe to kolejny równie ważny krok, który skuteczny może być jedynie z pomocą mieszkańców. Państwa udział oraz opinie pozwolą na opracowanie spójnej i zorientowanej na Wasze potrzeby strategii, dlatego liczymy na Państwa obecność i zaangażowanie.

Źródło: https://www.brzostek.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&menu=6&dzialy=6&akcja=artykul&artykul=5106