Spotkanie warsztatowe z mieszkańcami dotyczące Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Dębicko-Ropczyckiego Obszaru Funkcjonalnego.

Zapraszamy wszystkich mieszkańców Gminy Dębica na spotkanie warsztatowe dotyczące Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Dębicko-Ropczyckiego Obszaru Funkcjonalnego, który określi główne kierunki rozwoju w zakresie systemu transportowego i mobilności, przy szerokim udziale społeczności lokalnej.

 

Spotkanie odbędzie się we czwartek 6 lipca godz. 14.00 w Urzędzie Miejskim w Dębicy
ul. Ratuszowa 2, sala nr 51 (Sala Sesyjna).

 

W trakcie warsztatów przedstawione zostanie podejście w zakresie Planowania Zrównoważonej Mobilności Miejskiej z głównymi informacjami na temat procesu. W kolejnej części uczestnicy będą pracować w ramach metody World Cafe (podział na grupy)
w następujących obszarach tematycznych:

ruch pieszy,
ruch rowerowy (w tym urządzenia transportu osobistego),
transport zbiorowy,
ruch samochodowy.

 

Spotkanie równocześnie będzie okazją do zabrania głosu i opowiedzenia o problemach z jakimi mieszkańcy zmagają podczas codziennych podróży. Celem warsztatów jest również zebranie materiału do tworzonego dokumentu i zaproponowanie adekwatnych rozwiązań transportowych na terenie Dębicko-Ropczyckiego Obszaru Funkcjonalnego w perspektywie do 2045 r.

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/spotkanie-warsztatowe-z-mieszkancami-3413.html