Badanie ankietowe do strategii rozwoju na lata 2021-2030

Gmina Brzostek przystępuje do opracowania strategii rozwoju na lata 2021-2030.

Strategia rozwoju jest jednym z ważniejszych dokumentów strategicznych, ma za zadanie zdiagnozowanie najistotniejszych uwarunkowań i potrzeb rozwojowych oraz potencjału gminy. To również w perspektywie najbliższych lat pomoc w określeniu obszarów, celów i działań polityki społeczno-ekonomicznej gminy.

Prace nad strategią rozwoju będą prowadzone w kilku etapach. Między innymi będą to badania społeczne – ankiety i wnioski, które będą angażować mieszkańców gminy. Ponadto, konsultacje ustawowe z sąsiednimi JST, Samorządem Województwa oraz innymi instytucjami pomogą nam opracować spójną i zorientowaną na potrzeby mieszkańców strategię.

Pierwszy etap prac właśnie się rozpoczyna i potrwa do końca stycznia. Gorąco zachęcam do aktywnego udziału w opracowaniu strategii, a w szczególności w badaniu ankietowym poprzez udostępniony w linku poniżej formularz.

 

Burmistrz Brzostku

Wojciech Staniszewski

 

 

formularz ankiety

 

 

Źródło: https://www.brzostek.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&menu=6&dzialy=6&akcja=artykul&artykul=5026