30 czerwca upływa termin na złożenie deklaracji o źródłach ogrzewania budynków!

Źródło: https://www.brzostek.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&menu=6&dzialy=6&akcja=artykul&artykul=5159