Deklarację CEEB można złożyć także po terminie

30 czerwca 2022 r. mija ustawowy termin, do którego właściciele i zarządcy budynków powinni złożyć deklaracje o źródłach ciepła CEEB. W związku z tym Główny Urząd Nadzoru Budowlanego przypomina, że można je składać również po tym terminie bez ryzyka automatycznego nałożenia kary.

Według danych dostępnych na stronie internetowej GUNB do 29 czerwca złożono ogółem w systemie CEEB 6 088 578 deklaracji. Zdecydowaną większość z nich – blisko 4,1 mln – wprowadzili do systemu upoważnieni urzędnicy gminni na podstawie deklaracji papierowych składanych w urzędach przez mieszkańców. Pozostałe deklaracje zostały złożone przez internet.

Tylko w dwóch spośród 2477 polskich gmin złożono i zarejestrowano w systemie CEEB 100 proc. deklaracji – są to Siennica Różana w woj. lubelskim oraz Zawidów w woj. dolnośląskim. W kolejnych 10 gminach współczynnik ten wyniósł od 90 do 99 proc. Nadal jednak nie złożono ani jednej deklaracji dla blisko połowy z 9,2 mln punktów adresowych objętych tych obowiązkiem.

W związku z tym GUNB wystosował specjalny komunikat, w którym czytamy: „Mija ustawowy termin – 30 czerwca 2022 r. – do którego właściciele i zarządcy budynków mieszkalnych i niemieszkalnych składali deklaracje o źródłach ciepła. Jeśli jednak wskutek roztargnienia nie złożyłeś deklaracji, nie martw się tym, w dalszym ciągu  deklarację możesz złożyć w systemie na stronie ceeb.gov.pl albo przekazać ją do swojego urzędu gminy tak jak dotychczas. Brak wypełnienia tego obowiązku ustawowego nie spowoduje automatycznego nałożenia kary na tych, którzy o tym zapomnieli. Zatem nie czekaj dłużej i złóż szybko deklarację do CEEB”.

GUNB przypomniał też, że deklaracje można składać na dwa sposoby. Po pierwsze w formie elektronicznej poprzez aplikację dostępną na TEJ STRONIE. Po drugie w formie papierowej – wypełniony dokument można wysłać listem albo złożyć osobiście we właściwym urzędzie gminy/miasta (zgodnie z lokalizacją budynku).

Urzędnicy w gminach na wprowadzenie deklaracji papierowych do CEEB mają 6 miesięcy od dnia ich złożenia. Tym kanałem deklaracje będą wpływać do końca 2022 roku, dlatego niektóre deklaracje złożone papierowo mogą nie być jeszcze widoczne w systemie CEEB. Nie powoduje to jednak żadnego dodatkowego obowiązku dla właścicieli czy zarządców budynków.

GUNB zachęca wszystkich zapominalskich do jak najszybszego złożenia deklaracji i przypomina o obowiązku złożenia deklaracji dla nowych źródeł ciepła oraz źródeł ciepła wymienianych na nowe w terminie 14 dni od uruchomienia.

Źródło: Serwis Samorządowy PAP

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/deklaracje-ceeb-mozna-zlozyc-takze-po-terminie-2760.html