Żołnierze przysięgali na sztandar – Serwis informacyjny Miasta Dębica

05 grudnia 2022

Ikonka głośnika

Loading…

W niedzielę 4 grudnia żołnierze 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej im. płk. Łukasza Cieplińskiego „Pługa” złożyli na dębickim Rynku wojskową przysięgę. W uroczystości udział wzięli przedstawiciele władz państwowych, samorządowych, służby mundurowe oraz rodziny żołnierzy i mieszkańcy regionu.

Żołnierze przysięgali na sztandar

Żołnierze przysięgali na sztandar

Żołnierze przysięgali na sztandar

Żołnierze przysięgali na sztandar

Żołnierze przysięgali na sztandar

Żołnierze przysięgali na sztandar

Żołnierze przysięgali na sztandar

Żołnierze przysięgali na sztandar

Żołnierze przysięgali na sztandar

Żołnierze przysięgali na sztandar

Żołnierze przysięgali na sztandar

Żołnierze przysięgali na sztandar

Żołnierze przysięgali na sztandar

Żołnierze przysięgali na sztandar

Żołnierze przysięgali na sztandar

Żołnierze przysięgali na sztandar

Żołnierze przysięgali na sztandar

Żołnierze przysięgali na sztandar

Żołnierze przysięgali na sztandar

Żołnierze przysięgali na sztandar

Żołnierze przysięgali na sztandar

Żołnierze przysięgali na sztandar

Żołnierze przysięgali na sztandar

Żołnierze przysięgali na sztandar

Żołnierze przysięgali na sztandar

Żołnierze przysięgali na sztandar

Żołnierze przysięgali na sztandar

Żołnierze przysięgali na sztandar

Żołnierze przysięgali na sztandar

Żołnierze przysięgali na sztandar

Żołnierze przysięgali na sztandar

Żołnierze przysięgali na sztandar

Żołnierze przysięgali na sztandar

Żołnierze przysięgali na sztandar

Żołnierze przysięgali na sztandar

Żołnierze przysięgali na sztandar

Żołnierze przysięgali na sztandar

Żołnierze przysięgali na sztandar

Żołnierze przysięgali na sztandar

Żołnierze przysięgali na sztandar

Żołnierze przysięgali na sztandar

Uroczystość rozpoczęła się od złożenia przez ppłk. Krzysztofa Wydrzyńskiego meldunku o gotowości pododdziałów do przysięgi. Meldunek przyjął płk Michał Małyska, dowódca 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej. Po podniesieniu flagi i odegraniu hymnu państwowego, słowa roty przysięgi wojskowej złożyło prawie sześćdziesięciu żołnierzy. Błogosławieństwa żołnierzom udzielili kapelani Wojska Polskiego – ks. dr ppor. Marcin Krępa, kapelan 33. Batalionu Piechoty Lekkiej oraz ks. prot. ppor. mgr Marcin Chyl, kapelan 31. Batalionu Lekkiej Piechoty w Rzeszowie.

Po uroczystości odbyła się defilada pododdziałów z udziałem orkiestry wojskowej, a przy Pomniku Niepodległości oraz pomniku zamordowanych żołnierzy NSZ złożone zostały wiązanki kwiatów.

W trakcie uroczystości wiceburmistrz Dębicy Maciej Małozięć podziękował żołnierzom Wojsk Obrony Terytorialnej za ich oddanie i służbę na rzecz naszego bezpieczeństwa oraz niesienie pomocy na rzecz społeczności lokalnej w myśl hasła WOT: „Zawsze gotowi – zawsze blisko”. Zastępca burmistrza dziękował żołnierzom za aktywne zaangażowanie w okresie pandemii, przy organizacji pomocy humanitarnej dla Ukrainy oraz za niesienie etosu Wojska Polskiego w środowisku lokalnym. Przypomniał również postać płk. Łukasza Cieplińskiego, patrona 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej oraz innych działaczy podziemia niepodległościowego, którzy 75 lat temu zostali aresztowani przez UB w ramach fali aresztowań wśród członków Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”.

Przysięga wojskowa była zwieńczeniem 16-dniowego szkolenia podstawowego, podczas którego ochotnicy nabywali praktycznych umiejętności posługiwania się bronią, zasad zachowania na współczesnym polu walki, udzielania pierwszej pomocy oraz topografii. Po przysiędze, żołnierze będą pełnić służbę w batalionach w: Rzeszowie, Nisku, Dębicy, Jarosławiu i Sanoku.

Źródło: https://debica.pl/zolnierze-przysiegali-na-sztandar/