Żłobek w Pustkowie-Osiedlu gotowy

Zakończyły się prace remontowo-budowlane w przedszkolu w Pustkowie-Osiedlu, mające na celu adaptację części budynku na żłobek.

Przedmiotem robót budowlanych było dostosowanie części istniejącego budynku przedszkola w Pustkowie-Osiedlu do wymogów budowlanych, sanitarno-higienicznych oraz bezpieczeństwa przeciwpożarowego poprzez wykonanie przebudowy wraz z remontem oraz wymianą niezbędnych urządzeń.

Gmina Dębica otrzymała na ten cel dofinansowanie w ramach naboru wniosków o dofinansowanie zadań z zakresu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022-2029 na kwotę 1 017 513,50 zł w całości dofinansowane ze środków KPO.

W zakres robót adaptacyjnych wchodziło wyburzenie istniejących ścian, wykonanie nowych ścian działowych, montaż i demontaż otworów drzwiowych, wymiana urządzeń sanitarnych w sanitariatach dla dzieci – dostosowanie ich dla dzieci do lat 3, remont wszystkich pomieszczeń podlegających przebudowie oraz wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych. Pomieszczenia zostały również wyposażone w meble i niezbędne sprzęty, w tym stoliki, krzesełka i zabawki.

W ramach robót zewnętrznych zamontowano nowe urządzenia na placu zabaw oraz powierzchnię gumową EPDM pod nowe oraz istniejące już urządzenia.

Wykonawcą inwestycji była firma Tar-Bud.

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/zlobek-w-pustkowie-osiedlu-gotowy-3684.html