Podpisano umowę żłobek w Pustkowie – Osiedlu

Zastępca Wójta Gminy Dębica Jacek Drobot podpisał umowę na remont i przebudową części istniejącego budynku przedszkola w Pustkowie – Osiedla na żłobek. Przedmiotem robót budowlanych będzie dostosowanie części istniejącego budynku przedszkola w Pustkowie-Osiedlu do wymogów budowlanych, sanitarno-higienicznych oraz bezpieczeństwa przeciwpożarowego poprzez wykonanie przebudowy wraz z remontem oraz wymianą niezbędnych urządzeń.

 

Gmina Dębica otrzymała na ten cel dofinansowanie w ramach naboru wniosków o dofinansowanie zadań z zakresu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022-2029 na kwotę 1 102 756,50 zł w całości dofinansowane ze środków KPO.

W zakres robót adaptacyjnych wchodzi:

wyburzenia istniejących ścian,
wykonanie nowych ścian działowych,
montaż i demontaż otworów drzwiowych,
wymiana urządzeń sanitarnych w sanitariatach dla dzieci – dostosowanie ich dla dzieci do lat 3,
remont wszystkich pomieszczeń podlegających przebudowie,
wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych.

 

W ramach robót zewnętrznych wchodzi:

dostawa i montaż urządzeń placu zabaw,
wykonanie powierzchni bezpiecznej gumowej bez spoinowej EPDM pod nowe oraz istniejące już urządzenia.

 

Ponadto planowane jest wyposażenie placówki w niezbędne i konieczne wyposażenie dostosowane dla dzieci do lat 3 (tj. stoliki, krzesła, zabawki, leżaki i inne).

 

Wykonawcą inwestycji będzie firma Tar-Bud, która wygrała postępowanie przetargowe. Zakończenie prac budowlanych przewiduje się na koniec listopada 2023 r., natomiast otwarcie placówki na pierwszy kwartał 2024 r.

 

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/podpisano-umowe-zlobek-w-pustkowie—osiedlu-3562.html