Sala dla „zerówki” gotowa

Zakończone zostały prace adaptacyjne części budynku szkoły w Pustkowie-Osiedlu na oddział przedszkolny. W nowej Sali będą się odbywały zajęcia „zerówki”.

W ramach zadania część budynku Szkoły Podstawowej została przystosowana do działania przedszkola publicznego. Powstała jedna sala zajęć przedszkolnych przeznaczona dla 25 dzieci, zlokalizowana na parterze budynku. Prace polegały także na zmianie warunków higieniczno – sanitarnych oraz bezpieczeństwa pożarowego.

Wartość inwestycji to 218 612,03 zł – są to środki własne Gminy Dębica

Wykonawcą zadania była firma „TAR-BUD”.

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/sala-dla-zerowki-gotowa-3686.html