Zdrowotny spacer z kijkami w Stobiernej

Uczestniczki zajęć prowadzonych w ramach Klubu Aktywności Lokalnej w Stobiernej trenowały z Instruktorami Stowarzyszenia Active Team technikę nordic walking. Przekonały się również, że jest to aktywność dla wszystkich , bez względu na wiek. Trenując chodzenie z kijkami zwiększymy kondycję, poprawimy koordynację ruchową, poprawimy wydolność organizmu, wzmocnimy niemal wszystkie mięśnie, wzmocnimy serce, zredukujemy stres. Dodatkowo możemy spotkać się ze znajomymi, porozmawiać i przyjemnie spędzić czas.

Aby uniknąć kontuzji zachęcamy do wspólnych treningów i nauki pod okiem doświadczonych instruktorów Active Team.

Zapraszamy na treningi. Terminy spotkań w harmonogramie.

Projekt „Centrum Usług Społecznych w gminie Dębica – nowa jakość życia mieszkańców” współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacja Wiedza Edukacja Rozwój; Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji; Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/zdrowotny-spacer-z-kijkami-w-stobiernej-3245.html