Informacja o pracach geologiczno – poszukiwawczych metodą sejsmiczną

Grupa Sejsmiczna PL-193 Geofizyki Toruń S.A. jako wykonawca prac zleconych przez Polski Koncern Naftowy Orlen S.A., informuje, że w okresie od marca 2023 r. do września 2022 r. zamierza przeprowadzić badania geofizyczne metodą sejsmiczną na terenie powiatu dębickiego i strzyżowsko-ropczyckiego w obszarze miasta i gminy Ropczyce, miasta i gminy Sędziszów Małopolski, oraz gmin: Dębica, Ostrów, Wielopole Skrzyńskie i Żyraków.
Badania sejsmiczne zostały zaprojektowane na podstawie koncesji poszukiwawczej Ropczyce-Bratkowice-Strzyżów 28/96/P wydanej przez Ministra Środowiska i wykonane będą zgodnie z warunkami w niej określonymi oraz na obszarze bezkoncesyjnym.
Planowany harmonogram prac:
• marzec-maj 2023 – powiadomienia o pracach badawczych
• marzec/kwiecień-sierpień 2023 – prace geodezyjne/rozkładanie czujników w terenie
• kwiecień-wrzesień 2023 – akwizycja danych geofizycznych (zbieranie danych)
Celem prac jest rozpoznanie struktur geologicznych związanych z występowaniem złóż gazu ziemnego.
Badania sejsmiczne są bezinwazyjnymi pomiarami geofizycznymi dla rozpoznania geologicznej budowy powszechnie na całym świecie. Wykonuje się je dla celów również naukowo – badawczych.

Więcej szczegółów na ulotce

pl-193_brzeznica-ropczyce_3d_ulotka_informacyjna_vaw_inf_strona_1.jpg

Ziemi, stosowanymi poszukiwawczych jak

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/informacja-o-pracach-geologiczno-poszukiwawczych-metoda-sejsmiczna-3246.html