Zawnioskowali o środki finansowe

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Kozłowie wraz z Radą Sołecką zwrócił się do Wójta Gminy Dębica o zabezpieczenie środków finansowych. Kwota 300 tys. zł, o którą wnoszą zainteresowani ma być przeznaczona jako dotacja na pokrycie wkładu własnego w związku z otrzymanym dofinansowaniem z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Koszt samochodu, o który stara się jednostka sięga pół miliona złotych, z czego 200 tys. pochodzić będzie z Ministerstwa.

 

Serdecznie gratulujemy inicjatywy i skuteczności w działaniu

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/zawnioskowali-o-srodki-finansowe-3127.html