200 tys. zł dla SMS z Ministerstwa Edukacji i Nauki

200 tys. zł dla Szkół Mistrzostwa Sportowego IGLOOPOL. Obie placówki SMS otrzymały po 100 tys. zł. Dotacja z programu Ministerstwa Edukacji i Nauki przyczyni się do rozwoju uczniów.

Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego Igloopol Dębica przeznaczy te środki na remont, czyli dostosowanie budynku do nauki. Liceum Ogólnokształcące postawiło natomiast na wyposażenie oraz zakup pomocy dydaktycznych i urządzeń – laptopy, monitory multimedialne i drukarkę. Marcin Warchoł, Wiceminister Sprawiedliwości osobiście przekazał promesy. Dofinansowanie przyznano w ramach projektu „Inwestycje w Oświacie”. Jego celem jest dostosowanie i wyposażenie nowych siedzib placówek niesamorządowych.