Nowy sprzęt sportowy w Pustkowie

Z części oświatowej subwencji ogólnej ujętej w ustawie budżetowej na rok 2021 wyodrębniona została rezerwa m. in. na dofinansowanie doposażenia publicznych szkół i placówek oświatowych, prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, w zakresie pomieszczeń w nowo wybudowanych budynkach do nauki, a w tym przypadku sali gimnastycznej w Pustkowie.

Na złożony wniosek przez Gminę Dębica na wsparcie w kwocie ponad 59 tys. zł, samorząd otrzymał 40 tys. zł. Środki finansowe pochodzące z Ministerstwa Edukacji i Nauki przeznaczone zostaną na zakup wyposażenia nowej sali gimnastycznej w Pustkowie. Szkoła nabędzie m.in. piłki do gier zespołowych, stoły do tenisa stołowego, płotki i inny sprzęt sportowy.

 

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/nowy-sprzet-sportowy-w-pustkowie-2426.html