Zarządzenie nr 9/SPP/2019 Wójta Gminy Dębica z dnia 6 lutego 2019 r.

w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów – przedstawicieli organizacji pozarządowych na członków komisji konkursowej oceniającej oferty składane w ramach otwartego konkursu ofert.

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/zarzadzenie-nr-9-spp-2019-wojta-gminy-debica-z-dnia-06-lutego-2019-r-601.html