Zakończył się projekt “Akademia Wolontariatu – edycja 2022”

W ostatni czwartek ( 08.12.2022r.) spotkaniem podsumowującym w Zespole Szkół w Pustkowie oficjalnie zakończył się projekt dofinansowany przez Gminę Dębica pt. „Akademia Wolontariatu edycja 2022” .

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Gminy m.in. dyrektor Centrum Usług Społecznych Piotr Mączka, zastępca dyrektora i zarówno prezes Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych „Nowe Możliwości” Sylwia Korycka- Żymuła, radna Gminy Dębica i koordynator Centrum Wolontariatu Dzieci i Młodzieży Gminy Dębica Agata Wiater, Dyrektor Zespołu Szkół w Pustkowie Marta Gulis, pedagog Agnieszka Piecuch-Kamaj, Proboszcz Parafii Pustków ks. Adam Basista, wychowawcy poszczególnych klas, przedstawiciele rady rodziców, sołtys miejscowości Pustków Maria Mączka oraz główni bohaterowie warsztatów – młodzi wolontariusze z klas 7 i 8, którzy podczas spotkania mieli okazję przedstawić i podsumować efekty swojej intensywnej i owocnej pracy wolontarystycznej.

Głównym założeniem projektu było zwiększenie aktywności społecznej, zdobycie wiedzy na temat organizacji czasu wolnego, włączenie młodych ludzi do aktywnego życia społecznego i publicznego. Zajęcia obejmowały spotkania ze specjalistami, którzy oprócz przestawienia podstawowych pojęć dotyczących wolontariatu i jego korzyści, poszerzyli również  wiedze uczestników z zakresu przełamywania barier komunikacyjnych, umiejętności aktywnego słuchania oraz zarządzania czasem.

Uroczysty charakter spotkania podkreśliła obecność, rodziny, na rzecz której podczas trwania warsztatów zorganizowany został charytatywny kiermasz wypieków. Czek opiewający na kwotę ponad 6800,00 zł złożony został ręce Pani Małgorzaty, która dziękując za wsparcie nie skrywała  emocji wzruszenia, wdzięczności oraz uznania dla wszystkich zaangażowanych.  

Spotkanie zakończyło się miłym akcentem. Każdy z wolontariuszy otrzymał drobny upominek oraz został uhonorowany osobistymi gratulacjami.

Wolontariat jest wielką wartością, którą warto przekazywać dalej. To najpiękniejszy rodzaj służby, najszczerszy i bezinteresowny dar na rzecz drugiego człowieka. Nie ma tutaj ograniczeń, wystarczy chęć pomocy i siła działania, dlatego nie bójmy się pomagać, bo dzięki temu mamy szansę zobaczyć uśmiech oraz radość tych, którym pomagamy.

Wszystkim uczestnikom biorącym udział w projekcie dziękujemy za zaangażowanie i propagowanie idei pomagania. Razem możemy więcej!

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/zakonczyl-sie-projekt-akademia-wolontariatu—edycja-2022-3042.html