Akademia Wolontariatu w Pustkowie

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „ Nowe Możliwości” działające przy Centrum Usług Gminy Dębica w listopadzie b.r. realizowało projekt dofinansowany przez Gminę Dębica „Akademia Wolontariatu edycja 2022”.

Tym razem warsztaty odbyły się w Zespole Szkół w Pustkowie. Młodzież z klas 7 i 8 miała uczestniczyła w zajęciach m.in. z efektywnego zarządzania czasem, kreatywności w działaniu i rozwiązywaniu problemów, komunikacji interpersonalnej oraz wolontariatu i akcji charytatywnych.

Warsztaty przeprowadziły kolejno Anna Marć z Firmy AMMentalnie, gdzie młodzi adepci pracowali nad kreatywnością w działaniu i rozwiązywaniu problemów, ćwiczyli zdobyte już umiejętności komunikacji interpersonalnej oraz poznawali nowe.

Natalia Adamczak-Babiarz przedstawiła uczestnikom podstawowe metody i techniki efektywnego zarządzania czasem i jak optymalnie można wykorzystać go w konsekwentnym dążeniu do celu. Natomiast Aleksandra Sternik Pełnomocnik ds. Młodzieży w Gminie Dębica, prężnie działająca w Centrum Wolontariatu Dzieci i Młodzieży podzieliła się z uczestnikami swoją wiedzą z zakresu wolontariatu. Uczestnicy warsztatów poznali formy i rodzaje wolontariatu, obszary w które mogą zaangażować się jako wolontariusze oraz praktyczne wskazówki dotyczące współpracy z organizacjami.

Praca na zajęciach przebiegała bardzo intensywnie, prowadzone w sposób interaktywny warsztaty inspirowały i motywowały młodzież do kreowania pozytywnej postawy wolontariusza jako osoby zaangażowanej w sprawy lokalne, otwartej na zdobywanie nowych doświadczeń.

Ponad dwudziestoosobowa grupa młodych adeptów wykazała się na zajęciach niebywałą kreatywnością, zaangażowaniem i pomysłowością. „Egzaminem końcowym” przeprowadzonych warsztatów, był charytatywny kiermasz wypieków zorganizowany przy kościele parafialnym w Pustkowie, gdzie dzięki zaangażowaniu Rady Rodziców, mieszkańców sołectw Pustków, Pustków Krownice udało zebrać się ponad 6800 zł, które przekazane zostaną na leczenie rodziny z Pustkowa.

Serdecznie dziękujemy: Dyrektor Zespołu Szkół w Pustkowie Marcie Gulis oraz pedagog Agnieszce Piecuch-Kamaj  za współpracę i umożliwienie realizacji warsztatów, nauczycielom i wychowawcom  za reorganizacje swoich dotychczasowych zajęć i wyrozumiałość, prowadzącym zajęcia Natalii, Ani i Oli za inspirujące i motywujące warsztaty, dzięki którym uczniowie poznali  twórcze i niesztampowe myślenie o wolontariacie. Dziękujemy Radzie Rodziców, Parafii Pustków, pani sołtys Marii Mączka, radnej Klaudii Tomasik oraz wszystkim  mieszkańcom zaangażowanym w akcję charytatywną.

Szczególne podziękowania nalezą się młodzieży, za ten wspólnie spędzony czas, za chęci i zaangażowanie oraz propagowanie idei pomagania. Udział w warsztatach pokazał, że życie szkoły nie ogranicza się jedynie do nauki, udziału w konkursach i zawodach sportowych. Szkoła to także praca nad swoim charakterem, pomoc innym…za nic, za uśmiech a często po prostu dla samej satysfakcji.

Wszystkim zaangażowanym w realizację projektu jeszcze raz dziękujemy!

 

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/akademia-wolontariatu-w-pustkowie-3007.html