Razem możemy więcej! Młodzież z gminy Dębica uczestniczy w projekcie „AKADEMIA WOLONTARIATU – edycja 2023”

 Działające przy Centrum Usług Społecznych Gminy Dębica Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Nowe Możliwości” realizuje projekt dofinansowany przez Gminę Dębica „AKADEMIA WOLONTARIATU – edycja 2023” .

To już trzecia edycja zajęć cieszących się dużą popularnością wśród młodych mieszkańców gminy. Tym razem warsztaty odbywają się w Zespole Szkół w Gumniskach, gdzie uczniowie z klas 6,7 i 8 uczestniczą w zajęciach m.in. z efektywnego zarządzania czasem, kreatywności w działaniu i rozwiązywaniu problemów komunikacji  interpersonalnej oraz wolontariatu i akcji charytatywnych.

Warsztaty prowadzone są przez wykwalifikowanych trenerów,  pedagogów i osoby z doświadczeniem w pracy wolontariackiej.

W tym roku 30 młodych ludzi zdobywa nowe kompetencje i umiejętności z zakresu, pomocy, zaangażowania społecznego oraz współdziałania w zespole i z organizacjami społecznymi. Podczas ostatnich warsztatów Natalia Adamczak-Babiarz, pedagog i doradca zawodowy przedstawiła uczestnikom podstawowe metody i techniki efektywnego zarządzania czasem i jak optymalnie można wykorzystać go w konsekwentnym dążeniu do celu. Zebrani uczyli się jak rozwijać w sobie automotywację i wzmacniali poczucie skuteczności własnych działań. Analizowali swoje mocne strony i odkrywali talenty. Zdobyte kompetencje uzupełniali wiedzą z zakresu komunikacji, kreatywności w działaniu, współpracy i budowania relacji z innymi ludźmi. Na zakończenie każdy stworzył  indywidualną mapę marzeń wizualizując swoje cele i plany na przyszłość. Uczniowie wykazali się przy tym  niebywałą pomysłowością, otwartością i zaangażowaniem.

Aleksandra Sternik liderka innowacji w Centrum GovTech, Pełnomocnik ds. Młodzieży w Gminie Dębica i działaczka w Centrum Wolontariatu Dzieci i Młodzieży podzieliła się z uczestnikami swoją wiedzą z zakresu wolontariatu. Zebrani poznali formy i rodzaje wolontariatu, obszary w które mogą zaangażować się jako wolontariusze oraz praktyczne wskazówki dotyczące współpracy z organizacjami.

Podczas warsztatów na temat wolontariatu Krzysztof Tarczoń, funkcjonariusz policji, sołtys oraz organizator lokalnej zbiórki na rzecz rodziny potrzebującej wsparcia podczas krótkiej prelekcji przedstawił schemat i poszczególne etapy realizacji akcji charytatywnej. Opowiadając o swoich doświadczeniach i satysfakcji jaką czerpie z pomocy drugiemu człowiekowi zachęcał młodych wolontariuszy do podjęcia działania i aktywnego włączenia się w akcję.

 

Wolontariat jest wielką wartością, którą warto przekazywać dalej. Celem realizowanego projektu jest popularyzacja idei wolontariatu oraz tworzenie warunków sprzyjających zaangażowaniu się młodzieży z terenu gminy Dębica w działania woluntarystyczne, uwrażliwienie ich potrzeby innych, a także zachęcanie do aktywnego spędzania czasu wolnego oraz wspieranie ciekawych inicjatyw społecznych.

Serdecznie dziękujemy : Dyrektor Zespołu Szkół w Gumniskach Grażynie Bil za współpracę i umożliwienie realizacji warsztatów, nauczycielom i wychowawcom za reorganizacje swoich dotychczasowych zajęć i wyrozumiałość, wszystkim osobom zaangażowanym w prowadzenie warsztatów, a szczególnie młodzieży- uczestnikom projektu  aktywny udział w zajęciach i chęć propagowania idei wolontariatu. 

Warsztaty odbyły się w ramach Projektu „AKADEMIA WOLONTARIATU – edycja 2023” dofinansowanego ze środków Gminy Dębica.

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/razem-mozemy-wiecej-mlodziez-z-gminy-debica-uczestniczy-w-projekcie-akademia-wolontariatu-edycja-2023-3691.html