Nowy Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021 – 2027 (FEPŻ

Centrum Usług Społecznych Gminy Dębica informuje, że w grudniu 2022 roku Komisja Europejska wydała decyzję zatwierdzającą Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021 – 2027 (FEPŻ), który będzie wdrażany w Polsce z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) do końca 2029 roku.

FEPŻ jest bezpośrednim następcą Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ). Program – podobnie jak PO PŻ – opiera się na zapewnieniu osobom najbardziej potrzebującym podstawowej pomocy żywnościowej w formie paczek lub posiłków oraz umożliwieniu im udziału
w bezpłatnych warsztatach na rzecz włączenia społecznego – tzw. działań towarzyszących.

Do pomocy żywnościowej w ramach FEPŻ uprawnia dochód nieprzekraczający 235% kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej tj.

dla osoby samotnie gospodarującej 776,00 zł x 235% = 1 823,60 zł,
dla osoby w rodzinie 600,00 zł x 235% = 1 410,00 zł

oraz przynajmniej jedna z przesłanek trudnej sytuacji życiowej, o których mowa w art. 7 ustawy.

W gminie Dębica za kwalifikowanie odbiorców końcowych do udziału w Programie odpowiadać będzie Centrum Usług Społecznych poprzez wydawanie skierowań osobom uprawnionym.

Szczegółowe informacje na temat Programu FEPŻ udzielane są bezpośrednio w CUS Gminy Dębica,  pod nr telefonów: 14 680 33 48, 14 680 33 35 oraz znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Link do strony dedykowanej dla Programu:

https://www.gov.pl/web/rodzina/fundusze-europejskie-na-pomoc-zywnosciowa-2021-2027

lub

https://www/fepz.gov.pl

fundusze_europejskie.jpg

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/nowy-program-fundusze-europejskie-na-pomoc-zywnosciowa-2021-2027-fepz-3692.html