Konferencja podsumowująca projekt „Akademia Wolontariatu”

10 grudnia 2021 r. w Domu Kultury w Nagawczynie odbyła się konferencja podsumowująca dotychczasowe doświadczenia wszystkich szkół zrzeszonych w ramach projektu „Akademia Wolontariatu”. W programie odbyło się i.in. podsumowanie projektu DL "Młodzi dla Nagawczyny", projektu "Akademia wolontariatu"  oraz prelekcja na temat aktywizacji dzieci i młodzieży na rzecz ochrony środowiska, które poprowadziła Julia Pyzińska

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele władz gminy – m.in. zastępca Wójta Marek Mikrut, dyrektor Centrum Kultury i Bibliotek Marcin Ciszek, koordynator Stowarzyszenia Dębicki Klub Biznesu Paweł Ochab, radna Gminy Magdalena Lesiak, Prezes Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych Nowe Możliwości Sylwia Korycka – Żymuła oraz Dyrektorzy i pedagodzy wraz z uczniami 8 szkół podstawowych z terenu  gminy Dębica.

Podczas spotkania, uczestnicy, organizatorzy i mentorzy mieli okazję spotkać się i podsumować efekty swojej dwumiesięcznej intensywnej pracy. Program konferencji rozpoczęła muzyczna niespodzianka – premiera teledysku młodych i  wyjątkowo utalentowanych muzyków Zabi ft. Kawa "Świat", którzy za swój wkład i zaangażowanie otrzymali voucher do studia nagraniowego, dzięki któremu będą mogli pod okiem profesjonalistów dalej rozwijać i doskonalić swoje muzyczne pasje.

Podczas wieńczącego edycję spotkania w drugiej części konferencji, delegaci każdej ze szkół zaprezentowali krótkie prezentacje przedstawiające ich dotychczasową działalność. Po każdym wystąpieniu uczniowie mieli okazję wypowiedzieć się na temat swoich pomysłów dotyczących pracy wolontarystycznej na rzecz lokalnej społeczności.

Dumy z wyników wszystkich działań zrealizowanych przez uczestników nie kryła Prezes Stowarzyszenia SIS „Nowe Możliwości”, która podkreśliła, że cały projekt zakończył się absolutnym sukcesem. Zaznaczyła, że wszystkie przedstawione przykłady  podjętych działań pokazały, iż praca wolontariusza jest nie tylko ważnym wkładem na rzecz dobra wspólnego, ale także niezapomniana przygodą, wartościową lekcją i olbrzymim kapitałem zdobytych doświadczeń. Zaznaczyła również, że wolontariat to wspaniały fenomen naszych czasów i zawsze powinien być żywy wśród młodych ambitnych ludzi, a jak widać takich w gminie Dębica nie brakuje.

Konferencja zakończyła się miłym akcentem. Każdy z wolontariuszy uhonorowany został dyplomem potwierdzającym udział w projekcie „Akademia Wolontariatu”, osobistymi gratulacjami oraz słodkimi upominkami. W przerwach spotkania nie zabrakło również pysznej kawy, herbaty i słodyczy, które zawsze poprawiają humor. Wszyscy rozstali się w dobrych nastrojach z nadzieja powtórzenia w przyszłości podobnej przygody wolontarystycznej, w myśl zasady iż „Najbardziej niezmiennym i ważnym pytaniem życia jest: co robisz dla innych?” .

Wszystkim zaangażowanym w realizację projektu jeszcze raz dziękujemy!

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/konferencja-podsumowujaca-projekt-akademia-wolontariatu-2467.html