Wykaz nieruchomości przeznaczony do dzierżawy

Wójt Gminy Żyraków podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiący własność Gminy Żyraków przeznaczony do dzierżawy:

Dzierżawa działki nr. ewid. 48/2 w Straszęcinie

Źródło: https://gminazyrakow.pl/2021/02/23/wykaz-nieruchomosci-stanowiacy-wlasnosc-gminy-zyrakow-przeznaczony-do-dzierzawy/