Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wójt Gminy Żyraków podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiący własność Gminy Żyraków przeznaczony do sprzedaży:

Sprzedaż działki nr. ewid. 51/20 w Straszęcinie
Sprzedaż działki nr. ewid. 51/21 w Straszęcinie
Sprzedaż działki nr. ewid. 51/22 w Straszęcinie
Sprzedaż działki nr. ewid. 51/28 w Straszęcinie
Sprzedaż działki nr. ewid. 51/49 w Straszęcinie
Sprzedaż działki nr. ewid. 51/52 w Straszęcinie
Sprzedaż działki nr. ewid. 51/58 w Straszęcinie

Źródło: https://gminazyrakow.pl/2021/02/23/wykazy-nieruchomosci-przeznaczonych-do-sprzedazy/