Wójt Gminy Dębica z Piłkarskim Gryfem 2018

reklama

Pionierskie Piłkarskie Gryfy Podokręgu Dębica rozdano 8 lutego 2019. To wyróżnienia dla piłkarzy, trenerów, działaczy, sponsorów klubów rywalizujących w Podokręgu Dębica.

Piłkarskie Gryfy 2018 wręczono podczas uroczystej gali jaka odbyła się w Hotelu  Millenium poddębickim Żyrakowie.

Uczestniczyli w niej sportowcy, sponsorzy, samorządowcy, władze Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej na czele z  prezesem Mieczysławem Golbą. Gospodarzami gali byli włodarze Podokręgu Dębica Wiesław Lada, Bronisław Błaszkiewicz, Sławomir Bezara. 

Kapituła laureatów wybrała w kilku kategoriach. Zwycięzcą w kategorii Samorządowiec Roku został Wójt Gminy Dębica Stanisław Rokosz, natomiast Działaczem Roku – Prezes Zarządu Młodzieżowego Uczniowskiego Klubu Sportowego w Pustynii Tomasz Niedbalec.

Źródło: https://www.rzesport.pl

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/wojt-gminy-debica-z-pilkarskim-gryfem-2018-606.html