Wniosek o wypałtę dodatku – inne źródła energii.

WNIOSEK O WYPŁATĘ DODATKU DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH Z TYTUŁU WYKORZYSTYWANIA NIEKTÓRYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA

Źródło: https://gminazyrakow.pl/2022/09/22/wniosek-o-wypalte-dodatku-inne-zrodla-energii/