Wizyta w Latoszynie Józefy Szczurek – Żelazko – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia

Wniosek w sprawie nadania statusu terenu uzdrowiskowego złożony przez Gminę Dębica trafił już do Ministerstwa Zdrowia. Podczas wizyty w Latoszynie Zdroju Sekretarz Stanu Józefy Szczurek- Żelazko został poruszony temat  nadania satusu uzdrowiska miejscowościom Latoszyn oraz Podgrodzie. Uzyskanie go pozwoli m.in. na pozyskanie dofinansowania na dalszy rozwój kompleksu uzdrowiskowego w Latoszynie Zdroju czy rozszerzenie kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia i dodatkową promocję.

https://www.youtube.com/watch?v=5XLwWIa8xss&feature=emb_logo

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/wizyta-w-latoszynie-jozefy-szczurek—zelazko—sekretarz-stanu-w-ministerstwie-zdrowia-1672.html