Dlaczego status uzdrowiska dla Latoszyna nadal nie został przyznany?

Wójt Gminy Dębica Stanisław Rokosz spotkał się z Posłem na Sejm RP Janem Warzechą, z prośbą o wsparcie projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie nadania statusu uzdrowiska sołectwom Latoszyn i Podgrodzie.

Wyniknęło to z tego, że we wrześniu 2020 roku powiało wielkim optymizmem, kiedy osobiście przyjechała ówczesna  Wiceminister Józefa Szczurek-Żelazko przywożąc decyzję potwierdzającą możliwość prowadzenia lecznictwa uzdrowiskowego na obszarze ochrony uzdrowiskowej, uznanej za uzdrowisko Latoszyn i obiecując, że niezwłocznie wniosek z Ministerstwa Zdrowia zostanie przekazany do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Fakty jednak wyglądają inaczej ponieważ do obecnego czasu trwały uzgodnienia oraz konsultacje miedzyresortowe. Osatni dokument wyjaśniający został skierowany do Ministerstwa Zdrowia i władze Gminy uważają, że wyczerpane zostały wszystkie żądane uzupełnienia i że nic nie stoi na przeszkodzie, aby ten projekt był  w końcu procedowany na posiedzeniu Rady Ministrów.

Wiele osób wspierało już gminne starania: Marszałek Elżbieta Witek, Poseł na Sejm RP Krzysztof Sobolewski, w pewnym okresie Poseł Jan Warzecha, ale w całej ciągłości Senator RP Zdzisław Pupa, za co władze Gminy są niezmierne wdzięczne.

Nasza niecierpliwość wynika z długiego okresu procedowania- mówi Stanisław Rokosz, Wójt Gminy Dębica- a przecież na oficjalnej stronie Rady Ministrów ukazała się już informacja, że planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów to drugi kwartał br. Odpowiedzialnym osobiście w Ministerstwie Zdrowia jest Sekretarz Stanu Waldemar Kraska, u którego sam Senator oraz przedstwaiciele Gminy Dębica złożyli wizytę i zostali zapewnieni o braku przeszkód, aby podjąć projekt. W związku z przedlużającym się czasem konsultacji rodzą się różnego rodzaju wątpliwości, co nie oznacza zwątpienia. W innych uzdrowiskach takie procedowanie trwało rok.

Status podnosi prestiż uzdrowiska ponieważ wiąże się z ekologią i zdrowotnymi właściwościami, jak i również otwiera wiele możliwości pozyskania środków zewnętrznych. Dla uzupełnienia jesteśmy wdzięczni, że ostatnio w ramach programów rządowych otrzymaliśmy dotację na rozwój infrastruktury Latoszyna 4,9 mln, z innego programy 1,2 mln i w tym miejscu serdecznie dziękujemy osobom, które wspomagały pozyskanie tych środków. Efektem m.in. będzie zadaszenie i rozbudowa membranowa zadaszenia, utworzenie nowych ścieżek zdrowotnych i urządzeń, platform widokowych oraz ogrodów sensorycznych.

Rozwój Latoszyna cieszy nie tylko władze Gminy Dębica, ale i mieszkańców. Jest to miejsce, do którego chętnie wracają i gdzie można nie tylko zadbać o zdrowe ciało, ale i ducha. Coraz więcej inwestycji, coraz więcej atrakcji- władze Gminy starają się jak mogą, żeby pozyskać środki na rozwój Latoszyna i dlatego tak bardzo wyczekują na nadanie statusu uzdrowiska, który otworzy drzwi do nowych mozliwości jego rozwoju.

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/dlaczego-status-uzdrowiska-dla-latoszyna-nadal-nie-zostal-przyznany-2786.html